Centraletes (VoIP)

Centraletes (VoIP)

INSTAL·LACIONS

Des de fa 15 anys la nostra empresa realitza instal·lacions de xarxa de veu i dades, centraletes telefòniques analògiques i digitals i veu per IP. Les nostres instal·lacions es basen en un sistema de calitat i fiabilitat del material i una cuidada posta a punt i configuració del sistema.

Realitzem instal·lacions per hotels, empreses immobiliàries, gestoríes, agències de viatges i professionals en general.

Dins les nostres activitats d’aquest sector s’ha de destacar les instal·lacions de xarxa, centraletes telefòniques, terminals de veu, configuracions per accès de banda ampla (ADSL Wireless).

Donem assesorament per implementació de noves tecnologíes tant en sol·lucions de veu com comunicació corporativa com en sistemes d’accés a internet i transmissió de dades entre diferents oficines de la mateixa empresa.

Realitzem xarxes de fibra òptica tant dedicades a informàtica com comparties amb altres serveis como instal·lacions de CCTV i CATV.

Certifiquem totes les nostres instal·lacions de coure i fibra tant multimode com monomode en totes les categoríes.

MANTENIMENTS

El manteniment d’aquestes instal·lacions es una part fonamental pel correcte funcionament d’aquests sistemes ja que estàn en constant evolució i requereixen una constant renovació per poder restar al día amb les noves tecnologíes. Realitzem manteniments preventius i revisions periòdiques dels sistemes i reparació de les averíes que surgeixen.