TV per cable

TV per cable

INSTAL·LACIONS

Prisco Electrònica SL va ser pionera en l’instal·lació de xarxes de teledistribució. Ya en l’any 1982, es va realitzar la primera xarxa de cable de Catalunya en l’Escala, realitzada integrament per la nostra empresa. Des de llavors hem estat involucrats en el siguiment i evolucó de la tecnología de les xarxes de teledistribució, així com la incorporació d’elements de valor afegit.

MANTENIMENTS

Realitzem manteniments de les instal·lacions de CATV tant realitzades per nosaltres com per altres. Fem revisions periòdiques i preventives de tota la instal·lació i acudim a les averíes que produeixen en les instal·lacions.

Projectes realitzats:

  • CATV Circuits de Catalunya
  • CATV Ajuntament de l’Escala
  • CATV Ajuntament de Camprodon
  • CATV Paddock Circuito de Cheste
  • CATV Ajuntament de Pals
  • etc