Sonorització

Sonorització

INSTAL·LACIONS

Fem instal·lacions de megafonía per locals comercials, cases particulars, comerços, oficines, pàrquings, recintes esportius, etc. També realitzem instal3lacions de sonorització per pubs i discoteques. Projectes i estudios acústics. Sistemes de control acústic i legalització de les instal·lacions.

MANTENIMENTS

Realitzem mantiments preventius de les instal·lacions de so i megafonía en general i reparacions d’averíes dels sistemes. Tenim equips de demostració per llogar i venta per instal·lacions eventuals o actes públics (Congressos, fèries, actes públics, etc).