Sistemes de protecció

Sistemes de protecció

Seguretat, Seguretat física i sistemes per empreses, Xarxes privades virtuals (VPN) cisco, Tallafocs, Administració de seguretat, Switch Vlans modulars.

Una Plataforma de Seguretat per la Protecció de la Xarxa Informàtica per Petites i Mitjanes Empreses que requereixen una solució de seguretat comprensiva que ofereixi el més alt nivell de seguretat i Restricció d’Accés a Internet per als seus usuaris.

Prisco Firewall li proporciona la solució d’administració de seguretat unificada més complerta de la seva classe, integrant aplicacions en base nivell de filtratge, antivirus, anti-spam, filtrat de pàgines web i funcionalitats VPN (Xarxes Privades Virtuals) en una sola plataforma Prisco Firewall.

Aquest conjunt de característiques ofereixen un alt nivell de protecció per al seu negoci o empresa contra els atacs que vinguin de la xarxa d’Internet, virus, spam i altres tipus d’atacs sense sacrificar el performance de la Xarxa.

Exemples més comuns:

  • Problemes per evitar l’accés a pàgines d’oci com Facebook, Youtube, llocs de cites, correu electrònic, etc.
  • Saturació de la xarxa per descàrregues de programes punt a punt com Ares.
  • Fuga d’informació per correus públics com Gmail, Hotmail, Yahoo, etc.
  • Pèrdua del temps del seu personal per chats de missatgería instantànea com Skype, Facebook, ICQ, etc.
  • 
Espionatge industrial a través de la seva xarxa informàtica.
  • Entrada de virus des de la xarxa d’internet.
  • No coneix els llocs web que visiten els seus treballadors en la seva xarxa i des de quina màquina entren.
  • No sap com donar permisos d’accés a Internet als seus usuaris controlats per IP, MAC, LAN, destins o horaris.
  • Requereis accés remot a la seva xarxa de dades i telefonía IP de forma segura i encriptada.