Prisco Electrònica Networks millora la seva ràtio de cobertura en telefonia mòbil

Prisco Electrònica Networks millora la seva ràtio de cobertura en telefonia mòbil

Prisco Electrònica Networks es posiciona com l'operadora de rpoximitatPrisco Electrònica Networks ha millorat la seva ràtio de cobertura en telefonia mòbil fins al 99% en la seva estratègia de posicionar-se com l’operadora de telecomunicacions de proximitat. Prisco Electrònica Networks ha aconseguit, gràcies a acords amb diferents operadores, disposar d’una cobertura del 99% d’abast en tot el territori de l’Estat. Gràcies al mateix acord, també s’aconsegueix una millora en la cobertura internacional.

Això, combinatamb les opcions de cobertura que dona Prisco Electrònica Networks en zones on la cobertura de les grans companyies era deficitària, converteix l’operadora de telecomunicacions amb base a l’Escala en una de les que disposa de la millor cobertura geogràfica a la nostra zona.

D’altra banda, l’empresa escalenca Prisco Electrònica Networks també ha incorporat millores d’estalvi en benefici dels seus clients, com ara el sistema Llança megues. Aquesta iniciativa consisteix en la possibilitat que els clients de Prisco Mobile es donin i rebin dades entre ells. Amb aquesta interessant innovació, si un client no utilitza totes les dades que té contractades per a un mes determinat, pot cedir la capacitat de dades que no utilitzi en aquest període a un altre client que en pot necessitar.

Aquesta nova funcionalitat s’ha complementat amb la inclusió de tres noves tarifes que donen més flexibilitat i més opcions de personalització als clients a l’hora de gestionar les seves necessitats de telefonia. Les noves tarifes són PROMO 100 PLUS, la qual inclou: 100 minuts trucades nacionals + 100 min. entre números Prisco
(nacionals fixos i mòbils Prisco amb cobertura Movistar) + 2GB dades; la tarifa PROMO 4.5 PLUS, que inclou: minuts il·limitats (3000 minuts nacionals a fixos i mòbils) + 100 minuts internacionals (Zona UE) + 4,5 GB dades; i la tarifa PROMO 20 PLUS. Aquesta inclou: minuts il·limitats (3.000 minuts nacionals fixos i mòbils) +
200 minuts internacionals (Zona UE) + 20 GB dades. Aquestes i altres tarifes s’ofereixen a preus molt competitius.

Altres opcions de flexibilitat i millora als clients de Prisco Mobile són que aquestes tarifes no tenen cap tipus d’obligatorietat de permanència i, per tant, no hipotequen l’usuari amb l’operadora més temps del que cada client necessiti. Igualment, s’ofereix el servei de multi-SIM per a aquells clients que el necessitin. Finalment, un valor afegit és la capacitat de resposta i de resolució d’incidències que proporciona un servei tècnic propi especialitzat.